druk pit 37

 

Co możemy zyskać rozliczając PIT przez Internet?

 

Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego za poprzedni rok podatkowy do 30 kwietnia roku następującego po roku, w który powstał taki obowiązek - tyle na ten temat mówią nam odpowiednie przepisy. Wiadomo jednak jak wygląda rzeczywistość. Większość z nas nie ma czasu na stanie w wielogodzinnych kolejkach w celu przedłożenia odpowiedniego formularza w wyznaczonym okienku urzędu skarbowego. Pobierz PIT 2015 program.

Ministerstwo Finansów zauważyło jednak fakt, iż mamy już XXI wiek i pora coś zmienić. Od roku 2009 mamy kilka możliwości sporządzenia i przesłania do US słynnego PIT-u:

Dwie tradycyjne, czyli możliwość wysłania wypełnionego zeznania na papierowym formularzu lub złożenia go osobiście w siedzibie właściwego urzędu skarbowego oraz możliwość wysłania zeznania rocznego przez Internet.

Początkowo, gdy system e-deklaracje startował, możliwość przesyłania wybranych e-deklaracji mieli tylko najwięksi przedsiębiorcy posiadający dodatkowo elektroniczny wzór podpisu..

Obecnie nie ma takich ograniczeń. Ministerstwo Finansów zrezygnowało również z wymogu złożenia zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o chęci składania e-deklaracji drogą elektroniczną.

Od 2010 roku zeznanie przez internet złożyć mogą zarówno osoby, które czerpią dochody z umów o pracę, zlecenia, z emerytur i rent, jak i przedsiębiorcy - w tym także ci, którzy rozliczają się liniowo.

Zdalnie złożyć można następujące deklaracje za rok 2009:

 • PIT-36 (przychody z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy - opodatkowanych na zasadach ogólnych)

 • PIT-36L (przychody opodatkowane podatkiem liniowym)

 • PIT 37 druk (przychody ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej)

 • PIT-38 (przychody kapitałowe - odpłatne zbycie papierów wartościowych)

 • PIT-39 (przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami)

Przez internet rozliczyć się można na dwa sposoby. Poprzez interaktywne formularze na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl lub pobierając z tej strony specjalny pity 2015 program, który instaluje się na własnym komputerze.

Rozliczenia pitów przez Internet są bardzo modnym rozwiązaniem. Wielu podatników korzysta zarówno z pity 2015 program , jak i z e-deklaracji podczas rocznego rozliczenia.

Jednak nie każdy jest przekonany, co do prowadzenia rozliczeń drogą internetową. Zazwyczaj są to jednak ci, którzy jeszcze nie skorzystali z tego sposobu rozliczania

Najważniejsze zalety skłaniające nas do skorzystania z programu umożliwiającego sporządzenie prawidłowej deklaracji, które przekonały już tysiące Polaków do skorzystania z tej opcji to:

 • Zaoszczędzony Czas (nie stoimy w kolejce do okienka przez pół dnia licząc na to, że uda nam się złożyć deklarację w terminie)

 • Szybszy zwrot nadpłaty

 • Możliwość automatycznego sprawdzenia poprawności zeznania przed wysłaniem go do odpowiedniego urzędu skarbowego

 • W chwili popełnienia błędu program sam wprowadzi prawidłowe dane, jego konstrukcja sprawia, że sam zaznacza i poprawia błędy, co powoduje, że nie musimy już siedzieć nad formularzem zastanawiając się godzinami, co mamy poprawić

 • Jeśli się pomylimy przy wprowadzaniu kwot z przychodów, program PITy 2009 pozwoli nam nanieść poprawki na błędnie wypełnione pola, nie naruszając już tych poprawnie uzupełnionych – w przypadku tradycyjnych deklaracji zaczynamy wszystko do początku

 • Otrzymujemy „Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)” potwierdzające, że pit dotarł pod wskazany adres cały i zdrowy

 • Program jest darmowy i łatwy w obsłudze

 • Program podpowiadana nam, które z pól są obowiązkowe (brak możliwości uzupełnienia niewłaściwych miejsc na deklaracji) = mniej pomyłek

Osoby, które używają już edaklaracje oraz pity 2015 program do prowadzenia swoich rocznych rozliczeń są zadowolone z jakości rozliczania zeznań podatkowych i nie mają zamiaru zmieniać tego sposobu na tradycyjny, gdyż ten jest łatwy, prosty i przyjemny i to chyba może posłużyć jako najlepsza rekomendacja nowego systemu. Pit 37 druk jest dostępny w PIT 2015 program.

Więcej ciekawych informacji odnośnie PIT-ów, w tym głównie dotyczących najpopularniejszego formularza podatkowego w Polsce - PIT 37 - znajdziecie Państwo w serwisie Formularz PIT 37. Zapraszamy!